روش تشخیص عسل تقلبی - هزارگیاه روش تشخیص عسل تقلبی بایگانی | هزارگیاه
پنج شنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۷
آخرین اخبار :

روش تشخیص عسل تقلبی

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ عسل

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ : ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 7087 ﻋﺴﻞ – ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ – ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ... ادامه مطلب »

روشهای آزمایشگاهی

در این قسمت چند روش ازمایشگاهی مرسوم برای بررسی ذکر می گردد:  1- اندازه گیری میزان ساکاروز موجود در عسل : این روش ساده ترین روش آزمایشگاهی بوده و همانطور که ذکر شد میزان ساکاروز موجود در عسل 8-2  درصد متغیر است. البته حد معمول این اعداد (1-2) درصد در نظر می گیرند. بازدید: 3153 ادامه مطلب »